Oznámení – tréninky neobnoveny

Vážení rodiče, vzhledem k velmi omezujícím povinnostem klubu, které musí vedení klubu zajistit při tréninku (jako např. zajistit vzdálenost mezi sportovci 2 metry, nebo zajištění pravidelné desinfekce všech použitých tréninkových pomůcek, nošení roušek) se vedení klubu rozhodlo, neobnovit trénink všech skupin do konce školního roku. Vzhledem k výše uvedenému a přihlédnutí k červnovým obvykle vyšším teplotám, je pobyt v tělocvičně nekomfortní.

Všem, kteří jste uhradili členské příspěvky pro celý školní rok 2019-2020, bude poměrná část za měsíce duben, květen, červen 2020 vrácena na Váš účet v nejbližším možném termínu.

Ve školním roce 2020-2021 začneme trénovat od 07.09.2020 a to všechny skupiny.

Rozpis tréninků zůstane zachován jako ve školním roce 2019-2020.

Přihlášky pro nový školní rok budou na web vloženy v průběhu měsíce srpna 2020.

Od 07.09.2020 po dobu 14 dní bude zajištěna administrativní podpora u vstupu do tělocvičny pro souvislý sběr přihlášek. Kdo nemá možnost přihlášku si vytisknout, bude k dispozici.

Přejeme pohodové a odpočinkové léto.

Tým trenérek „ Žabiček“

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Tréninky začínají v týdnu od 16.09.2019, viz složka Rozpis tréninků.

16.09.2019 ( Po ) od 16,00 proběhne nábor a přezkoušení stávajících a nových členů. Skupina Předškolní děti proto začíná s prvním tréninkem dne 23.09.2019 ( Po ) od 16,00. Skupina Rodiče a děti začíná dne 02.10.2019 ( St ) od 16,00.

Přihláška na školní rok 2019/2020 ke stažení v záložce Dokumenty.

Rozdělení do skupin řídí trenérky.

Tréninky skupiny Parkour již probíhají a to vždy v úterý od 17,00 do 19,00 viz Rozpis tréninků.

Tréninky pro školní rok 2018-2019

Tréninky začínají v týdnu od 17.09.2018.

Prosíme rodiče, aby přihlásili své dítě osobně v průběhu prvního tréninkového dne v časech od 15,45 do 18,30.

Rozdělení do skupin řídí trenérky.

ŽABIČKOVÉ VÁNOCE – GYMNASTICKÉ HRY 15.12.2014

Obrázky - Vánoční stromečky : 6

15. 12. 2014    oslavíme Vánoce a ukončíme kalendářní rok 2014 při hodině gymnastických her:

PD                          16:00 – 17:00

MŽ                          17:00 – 18:00

MŽ A a PS              18:00 – 19:00

Na sobě oblečení jako na trénink!!!