(+ náklady na soutěže …startovné, cestovné aj.)

Variabilní symbol dostane každé dítě přiřazen jako jedinečnou číselnou kombinaci. Prosíme přijďte osobně na první trénink.

Jak jistě všichni víte, členské příspěvky jdou na zaplacení tělocvičen, gymnastické soutěže a menší odměny pro děti – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den dětí.

Rádi bychom touto cestou požádali možné sponzory z řad rodičů o dobrovolný sponzorský dar či příspěvek (i malé částky mohou pomoci pro zlepšení podmínek našich tréninků).

Čemu se budou jednotlivé skupiny v tomto roce věnovat?

R+D – seznámení se s cvičební jednotkou s rodiči, hudebně pohybové aktivity, hry v tělocvičně, první seznámení s těl. nářadím a náčiním

PD – seznámení se s cvičební jednotkou a prostředím tělocvičny již bez rodičů (trénink základních gymnastických prvků, hudební pohybové hry, základy netradičních sportovních her – resp. pravidel při vlastní hře)

Přípravka – zdokonalení pohybových dovedností (gymnastické zaměření) – první závody na oddílové úrovni ve sportovní gymnastice a pódiových skladbách, příprava pódiových skladeb pro vystupování na veřejnosti, základy netradičních sportovních her

ZS M, ZS S – závody ve sportovní gymnastice, pódiových skladbách, Teamgymech a to až po republikovou úroveň

Ve všech skupinách (a to již od předškolních dětí) se snažíme o zlepšení zdravotní a fyzické kondice Vašeho dítěte (jsme kvalifikovaní trenéři se zaměřením na pohybové aktivity, sport. gymnastiku, zdravotní gymnastiku a většina z nás jsou učitelé v MŠ či ZŠ). Klademe velký důraz na stmelení kolektivu a toleranci mezi dětmi.