Dle rozhodnutí č. 502020_2B_1583 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020, Název výzvy: Výzva MŮJ KLUB 2020, č.j. MSMT – 10948/2020, Název projektu: MZDY 2020 Evid.č. projektu: SPORT-2-B-5607/2020.
Poskytnuté neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2020“.