(+ náklady na soutěže …startovné, cestovné aj.)

Variabilní symbol dostane každé dítě přiřazen jako jedinečnou číselnou kombinaci. Prosíme přijďte osobně na první trénink. Děkujeme.

Jak jistě všichni víte, členské příspěvky jdou na zaplacení tělocvičen, gymnastické soutěže a menší odměny pro děti – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den dětí.

Trenéři, kteří mají potřebnou kvalifikaci v tomto oboru (někteří dokonce tu nejvyšší), tuto činnost vykonávají zdarma.

Rádi bychom touto cestou požádali možné sponzory z řad rodičů o dobrovolný sponzorský dar či příspěvek (i malé částky mohou pomoci pro zlepšení podmínek našich tréninků).

Čemu se budou jednotlivé skupiny v tomto roce věnovat?

R+D – seznámení se s cvičební jednotkou s rodiči, hudebně pohybové aktivity, hry v tělocvičně, první seznámení s těl. nářadím a náčiním

PD – seznámení se s cvičební jednotkou a prostředím tělocvičny již bez rodičů (trénink základních gymnastických prvků, hudební pohybové hry, základy sportovních her – resp. pravidel při vlastní hře)

MŽ (přípravka) – zdokonalení pohybových dovedností (gymnastické zaměření) – první závody ve sportovní gymnastice, pódiových skladbách

ZS M, ZS S – závody ve sportovní gymnastice, pódiových skladbách, Teamgymech a to až po republikovou úroveň

Ve všech skupinách (a to již od předškolních dětí) se snažíme o zlepšení zdravotní a fyzické kondice Vašeho dítěte (jsme kvalifikovaní trenéři se zaměřením na pohybové aktivity, sport. gymnastiku, zdravotní gymnastiku a většina z nás jsou učitelé v MŠ či ZŠ).