Tréninkové hodiny 2023/2024

Vysvětlení skupin:

Rodiče + děti – 1-3 roky

Předškoláci – 4-6 let (děti, které chodí do školky či přípravné třídy ZŠ)

Přípravka – 1. – 5. třída ZŠ

Závodní skupina:

– mladší – vybrané děti z 1. – 4. třídy ZŠ

– starší – vybrané děti od 5. třídy ZŠ

(děti do závodní skupiny vybírají trenéři)